Văn bản mới nhất
Số 1171 PGD&ĐT Về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị tập huấn ứng dụng CNTT vào dạy học theo định hướng Chương trình GDPT mới cấp THCS
Số 3929 UBND V.v chủ động hỗ trợ tốt nhất người Đông Triều từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương
Số 2091 QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban tiếp công dân thị xã Đông Triều
Số 1157 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2021-2022
Số 1159 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ TU ngày 5 8 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới của Ngành Giáo dục và Đào tạo
Số 2847 LS-GDĐT-TC HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo quy định tại Khoản1, Điều 2 của Nghị quyết số 36 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch
Số 256 KH-UBND Kê hoạch tổ chức thực hiện Phòng trào thi đua đặc biệt Cả nước đoàn kết, chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1150 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022
Số 1149 PGD&ĐT V v thực hiện kế hoạch, Chương trình GDPT cấp trung học năm học 2021-2022
Số 254 KH-UBND Kế hoạch lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp về nội dung đề án thành lập các phường Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3929/UBND Số 3929 UBND V.v chủ động hỗ trợ tốt nhất người Đông Triều từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương 09/10/21
3871/UBND Số 3871 UBND V.v hỗ trợ người lao động Đông Triều trở về địa bàn đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 04/10/21
3808/UBND Số 3808 UBND HỎA TỐC V v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 02/10/21
3732/UBND Số 3732 UBND V v triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 NQ- HĐND ngày 16 7 2021 của HĐND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin 27/09/21
3586/UBND Số 3586 UBND V.v điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới 20/09/21
3613/UBND Số 3613 UBND V v bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 17/09/21
3544/UBND Số 3544 UBND V v thực hiện nghiêm một số biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 15/09/21
3611/UBND Số 3611 UBND V v tăng cường phối hợp triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 15/09/21
3445/UBND Số 3445 UBND V v điều chỉnh hoạt động lưu thông qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cầu Triều, cầu Đá Vách trong tình hình mới 12/09/21
3400/UBND Số 3400 UBND HỎA TỐC V v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 07/09/21
3198/UBND Số 3198 UBND V v củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng và tuyên truyền vận động người dân cũng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 27/08/21
3178/UBND Số 3178 UBND V.v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 26/08/21
3133/UBND Số 3133 UBND V.v kiện toàn Tổ giúp việc Chủ tịch UBND thị xã về công tác an toàn thực phẩm 24/08/21
3148/UBND Số 3148 UBND V.v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 24/08/21
3064/UBND Số 3064 UBND V.v chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2021- 2022 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 18/08/21
3080/UBND Số 3080 UBND V v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 18/08/21
3059/UBND Số 3059 UBND Thông báo Thông tư của Bộ Nội vụ mới ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh và phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện 17/08/21
3013/UBND Số 3013 UBND Về việc xử lý hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC Quốc gia 16/08/21
3036/UBND Số 3036 UBND Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 13/08/21
2839/UBND Số 2839 UBND HỎA TỐC V v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 10/08/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 303 mục.
trong 16